Faglitteratur

                                                                                                         Lektor ved Syddansk Universitet og forfatter

Udkommet september 2017

 

Den danske uddannelsesverden har undergået mangfoldige ændringer de senere år. Der har været tale om institutionelle ændringer, hvor institutioner er blevet lagt sammen, ligesom der har fundet en række ændringer sted på indholds-, styrings- og ledelsesniveau.

UDDANNELSE UNDER NATURLIG FORANDRING analyserer baggrunden for disse ændringer og diskuterer en række af deres konsekvenser. I bogen identificeres fire centrale samfundsmæssige og kulturelle tendenser, som direkte og indirekte er med til at præge uddannelsesverdenens udvikling: globalisering, vidensamfund, konkurrencestat og ændrede rammer for individets identitetsdannelse. Det er en hypotese, at de fire nævnte tendenser indirekte bidrager til at omforme uddannelsessystemet, og at de har en selvstændig forklaringskraft i forhold til at tematisere de ændringer, som har fundet sted.

Et mål med bogen er at give et teoretisk-analytisk bud på sammenhængen mellem ændringer inden for uddannelsesverdenen og den samfundsmæssige og kulturelle udvikling. Intentionen er således at fortælle den store historie og gennem analytiske nedslag se på, hvordan den gestalter sig i uddannelsesverden. En anden hensigt med bogen er at komme et spadestik dybere ved at forsøge at efterspore begrebernes oprindelse og udvikling og diskutere en række forskellige centrale teoretiske traditioner og positioner.

 

 

Læs anmeldelse fra folkeskolen.dk

https://www.folkeskolen.dk/622930/wiedemann-fremkalder-minder-om-tidligere-laereruddannelse

 

Bogen kan købes her http://www.universitypress.dk/shop/uddannelse-under-naturlig-3609p.html

 

 

Udkommet september 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I de senere år har der bredt sig en opfattelse af, at ledelse er altafgørende for kvaliteten af samfundsudviklingen. Ledelse ses efterhånden som svar på alle problemer - hvad enten de er i folkeskolen, på plejehjemmet eller på sygehuset. Alle steder skal problemer løses med ledelse, og hvis det ikke løser dem, forsøges de løst med endnu mere ledelse.

Send mere ledelse. En analyse af Ledersamfundets konsekvenser søger at bidrage til en debat om Ledersamfundet, der er præget af ideer og forestillinger om mere ledelse fra de mindste til de største enheder. Ledersamfundets udvikling kan spores til moderniseringen af den offentlige sektor i begyndelsen af 1980'erne.

I bogen argumenteres der for, at Ledersamfundet har påvirket offentlige organisationer negativt, hvad angår service og kvalitet, demokrati og arbejdsmiljø. Konsekvensen er blandt andet, at mange ansatte mister deres motivation, og at deres viden og kompetence ikke inddrages i tilstrækkeligt omfang.

Bogen gør derfor opmærksom på ledelsesformer, som udgør et alternativ til Ledersamfundet, og den henvender sig til alle, der er optaget af den offentlige sektors udvikling.

 

Hør Lars Trier Mogensen interviewe mig om bogen Send mere ledese - en analyse af Ledersamfundets konsekvenser på Radio24syv http://www.radio24syv.dk/programmer/det-roede-felt/14491754/31:07/magtens-arrogance-2/

 

Eller læs journalist Michael Bræmer interview om bogen fra Ugebrevet A4 http://www.ugebreveta4.dk/forsker-det-offentlige-traenger-til-kollektiv-ledelse_20626.asp

 

 

Se ligeledes interview fra DJØF-bladet d. 1/12 http://www.djoefbladet.dk/blad/2016/20/opg-oe-r-med-ledersamfundet.aspxhttp://www.djoefbladet.dk/blad/2016/20/opg-oe-r-med-ledersamfundet.aspx

 

Læs interview fra Ledelsestråden d. 1. marts. 2017

https://lnkd.in/gSqKr-5.

 

Læs min kronik fra Information d. 27. oktober der tager afsæt i bogen

https://www.information.dk/debat/2016/10/velfaerden-lider-offentlige-lederes-jerngreb

 

Se evt. Jens Raahauges anmeldelse fra Folkeskolen.dk.

http://www.folkeskolen.dk/596464/de-sataniske-bivirkninger eller Ulla Bechsgaards anmeldelse fra Ledelsestråden http://www.epaper.dk/buplforbund/ledetraaden/2016/042016/

 

Bogen kan bestilles i landets boghandlere eller direkte gennem Syddansk Universitetsforlag.

http://www.universitypress.dk/shop/send-mere-ledelse-3538p.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved